Dyrektor szkoły:  mgr Ewa Miecznikowska

wicedyrektor szkoły: mgr Karina Pacułt

wicedyrektor szkoły: mgr Małgorzata Trofimczuk