p.o. dyrektora szkoły:  mgr Karina Pacułt

wicedyrektor szkoły: mgr Małgorzata Trofimczuk