przewodniczący – pan Janusz Niżborski

 zastępca przewodniczącego – pani Jadwiga Bajger-Makówka         

skarbnik – pani Justyna Grab

sekretarz – pani Anna Jurkowska