Pedagog  szkolny wykonuje  swoje czynności w formie zdalnej i stacjonarnej w wymiarze swoich godzin tj.:  

Psycholog szkolny Marta Gawenda 

Po. od 8.00-14.30 

Wt. od 11.45-16.00  dyżur

Śr. od 8.00-14.30 

czw. od 8.00-14.00

Pt. od 8.00-12.00 

 

 kontakt tel 32/415-20-84

  W ramach wykonywanych czynności, prowadzone będą rozmowy wspierające z uczniami i rodzicami wynikające zarówno z inicjatywy i potrzeb rodziców jak i z inicjatywy pracowników pedagogicznych szkoły. Kontakt utrzymywany będzie za pośrednictwem e-dziennika oraz Microsoft Teams, a w szczególnych przypadkach za pośrednictwem telefonu lub szkole.  

Szczególną troską objęci będą uczniowie zakwalifikowani do działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Pedagog  w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych w formie zdalnej, będą udostępniać materiały do zajęć drogą elektroniczną przez e-dziennik, kierując się możliwościami psychofizycznymi i sytuacją edukacyjną ucznia, wynikającą ze zdalnego nauczania.  

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki