W dniach 29-30.11.2019 r. w Wiśle nauczyciele z SP4 oraz z Zakladni Skola w Raduň wzięli udział w dwudniowych warsztatach ” Jak uczyć?” – inspiracje, wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim.  Celem spotkania było  przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do nabycia praktycznych umiejętności uczenia oraz warsztatowa wymiana doświadczeń. Przeprowadzono również trening kompetencji i umiejętności społecznych  jako jedna z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera). Uczestnicy zapoznali się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki