Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu od 18.01.2021r. zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS
Deklaracja udziału w zajęciach
Organizacja zajęć podczas pandemii
Zasady postępowania w przypadku pojawienia się objawów chorobowych

Rodzicu – bądź proekologiczny, nie pisz na kartkach. Jeżeli chcesz usprawiedliwić dziecko przez e-dziennik w naszej szkole, koniecznie zapoznaj się z materiałem video na naszym kanale.