Dnia 8 maja odbył się w Naszej Szkole uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasy Va i Vb pod opieką swoich wychowawczyń – p. A. Samek i D. Michalickiej – przygotowały część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego przez wszystkich przybyłych uczniów, po którym odbyła się część artystyczna. Dzięki wystąpieniu uczniów z klas piątych otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie okoliczności towarzyszących temu ważnemu w historii naszej Ojczyzny i narodu wydarzeniu. Świetna inscenizacja apelu i oprawa muzyczna przygotowana przez szkolny zespół wokalny sprawiła, że uczniowie oglądali go z powagą i zaciekawieniem.

A oto kilka faktów historycznych na temat Konstytucji majowej:

Konstytucja z 3 maja 1791 roku stanowiła naczelny akt państwowy przyjęty w trakcie obrad Sejmu Wielkiego. Została uchwalona w niezwykłym, przyspieszonym trybie dla zaskoczenia tymczasowo nieobecnych w Warszawie przeciwników politycznych. Konstytucja zmieniała w zasadniczy sposób system prawny Rzeczypospolitej. Wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej – zasadę dziedziczenia tronu w Polsce przez dynastię saską. Na jej kartach zapisano wiele nowych regulacji prawnych m.in. w kwestiach społecznych. Osłabiona została pozycja magnaterii. Z sejmików usunięto – podatną na wpływy – szlachtę gołotę. Poprawie uległo położenie mieszczan. Choć utrzymano poddaństwo chłopów, rozciągnięto na nich opiekę prawa i rządu krajowego. Postanowienia Konstytucji wzmacniały międzynarodowe położenie Polski. Zniesiono instrument ingerencji obcych mocarstw w sprawy wewnętrzne Polski – osławione liberum veto. Zakazywano paraliżujących kraj konfederacji. Konstytucja, mimo iż utrzymana w duchu umiarkowania, została uznana przez absolutystyczne sąsiednie dwory Rosję, Austrię i Prusy za rewolucyjną i zagrożenie dla monarchicznego legitymizmu.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.