Regulamin Szkolnego Klubu…

Regulamin Szkolnego Klubu…

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r....
Zmiana rozmiaru czcionki