Niedawno w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny. Skierowany był do uczniów klas siódmych oraz oddziałów gimnazjalnych. Jego celem było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych. Uczniowie zmagali się z tekstem dyktanda; mogli sprawdzić swoje umiejętności, aby móc w praktyce zastosować poznane zasady ortografii i interpunkcji. Oto zwyciężczynie konkursu: 1 miejsce – Katarzyna Kulig 2a3 2 miejsce – Wiktoria Steczkiewicz 3a3 3 miejsce – Daria Herok 2c

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki