9 stycznia uczniowie klasy 4a uczestniczyli w lekcji bibliotecznej „Potyczki językowe”.
Po krótkiej rozmowie z panią bibliotekarką dotyczącej poprawności językowej, uczniowie podzieleni na grupy, z rozsypanki wyrazowej w ciągu kilku minut musieli ułożyć krótkie opowiadanie. Każda z grup doskonale poradziła sobie z tworzeniem tekstu, pracowali wszyscy, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. Celem lekcji było rozbudzenie w uczniach językowej twórczości, prezentacja swoich umiejętności oraz wyrabianie nawyku poprawnego posługiwania się językiem polskim.

  Lekcja biblioteczna poświęcona komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowiła dla uczniów klasy 3c cenną naukę. Dowiedzieli się o różnicach w porozumiewaniu się za pomocą słów oraz gestów, mimiki czy postawy ciała. Ponad 50% procesu komunikacji interpersonalnej stanowi ekspresja niewerbalna. Wybrani uczniowie za pomocą gestykulacji, wyrazu twarzy czy postawy odtwarzali dane uczucia i emocje. Wszystkie zostały prawidłowo odczytane przez resztę klasy.
Lekcja była połączeniem teorii oraz praktyki.

  15 stycznia uczniowie klasy 3a2 uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej poprawności językowej „Potyczki językowe”.
Podzieleni na trzy grupy doskonale poradzili sobie z ułożeniem z wyrazowej rozsypanki krótkich opowiadań, a także humorystycznej i rymowanej reklamy biblioteki. Wszyscy aktywnie zaangażowani byli w pracę. Lekcja stanowiła połączenie nauki i zabawy.

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.