Celem szkolnego konkursu poprawnej polszczyzny było rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem ojczystym, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych oraz motywowanie uczniów do wzbogacania wiedzy o gramatyce języka polskiego. Uczestnicy rozwiązywali test obejmujący zagadnienia z zakresu składni, słowotwórstwa, leksyki i fleksji.

Zwycięzcy konkursu:I miejsce – Anna Strzelczyk   3a2, II miejsce – Stanisław Pietrzkiewicz    3a2, Michał Koterba       3a, 2III miejsce – Paweł Bogdan      3a2, Uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy. Serdecznie gratuluję:) Konkurs przeprowadziła – M. Wieczorek.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.