22 stycznia odbył się kolejny bal integracyjny kończący wieloletnią współpracę Gimnazjum nr 1 z Zespołem Szkół Specjalnych w ramach projektu „Za dużo murów, za mało mostów”.  Jak co roku wzięła w nim udział duża grupa naszej młodzieży, która chętnie inicjowała zabawę i sprawowała opiekę nad młodszymi uczniami szkoły specjalnej.

Przez 17 lat wspólnie z nauczycielami zaprzyjaźnionej placówki kształtowaliśmy osobowość naszych wychowanków, ucząc ich otwartości i szacunku dla drugiego człowieka. Jesteśmy pewni, że dla wielu z nich nasz integracyjny bal był pierwszą wielką lekcją tolerancji i sprawdzianem poziomu empatii. Okazało się, że wspólne działania pozwalały budować mosty łączące wcale nie tak odległe światy. Dzięki integracyjnej zabawie nasza młodzieży zrozumiała, że do tworzenia dobrych relacji wystarczy czasem drobny gest, uśmiech czy miłe słowo. Chcemy wierzyć, że wartości, które przez te lata próbowaliśmy wspólnie zaszczepić w młodszym pokoleniu, zaowocują w przyszłości. Żywimy nadzieję, że nasi wychowankowie przekażą je swoim rówieśnikom i wspólnie będą zmieniać świat na lepsze.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.