20 kwietnia w naszej szkole  świętowaliśmy jubileuszowy XXV Dzień Ziemi 2018 pod hasłem „Dopóki Ziemia kręci się…”, będące cytatem piosenki Bułata Okudżawy „Modlitwa”. …Dopóki trwa życie na Ziemi, możliwa jest zmiana naszych nawyków, sposobów postępowania, traktowania środowiska naturalnego. Tę nadzieję chcemy zauważyć w różnorakich działaniach, inicjatywach, rozwiązaniach i wynalazkach, a wreszcie w naszych codziennych decyzjach i postawach…

Uczniowie bardzo chętnie realizują działania proekologiczne, dając temu wyraz w programie artystycznym:

– szkolny zespół wokalny wyśpiewał piosenkę „Nie zabierajmy…”, „Ukryte marzenia”, „Do kosza”,

– o poważnych problemach Ziemi zaśpiewali uczniowie kl.IIIb, o zdrowej wodzie z kl.IIIa, o ratunek dla planety kl.Ia,

–  życzenia planecie złożyli Sebastian, Sławek i Paulina z kl.IVb,

– ekologiczne elementy dekoracji pozyskane z recyklingu zaprezentowała Wiktoria i Amelia z kl.VIb

– zagadki przyrodnicze zadawały uczennice z kl.VIa – Amelia, Zuzia i Jessica,

Przebojem stała się piosenka „Taniec pszczół” z elementami tanecznymi, wyśpiewana i wytańczona przez uczniów kl.Ia i kl.Ib.Apel zakończono rozdaniem dyplomów i nagród rzeczowych.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.