dyrektor szkoły: 

 mgr Karina Pacułt

wicedyrektor szkoły:

mgr Ewa Paniczyk – Litwinowicz