Ksawery Bęś, uczeń kl. 8a, zajął I miejsce w powiatowym Konkursie Chemiczno-Fizycznym „Molekuła” pod patronatem Starosty Raciborskiego. Konkurs adresowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu raciborskiego. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań chemią i fizyką oraz wyszukiwanie utalentowanych uczniów w zakresie tych dziedzin. Gratulujemy!

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.