RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczący:                              JOLANTA ROBAK

Z-ca przewodniczącego:                   JADWIGA MAKÓWKA

Skarbnik:                                        VIOLETTA SŁOMA

Sekretarz:                                      KATARZYNA DUTKOWSKA

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat w wysokości 40zł. Pieniądze można przekazać za pośrednictwem wychowawców oddziałów, bądź też bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Raciborzu

59 8475 0006 2001 0000 0026 0001

(przelew na konto powinien być opisany: imię, nazwisko i oddział dziecka).

W roku szkolnym: 2019/2020 premia za wpłaty dla oddziałów będzie zróżnicowana procentowo wg tabeli:

Wpłaty w %:                      Premia w % od wpłat:

100-90                                                 70

89-70                                                   50

poniżej 69                                             40

Prosimy, aby wpłata została dokonana (jednorazowo lub w ratach) do dnia 31.03.2020 r. Ustalony termin pozwoli na wyliczenie poszczególnym oddziałom tzw. „premii” za dokonane wpłaty. Wychowawców oddziałów prosimy o składanie wniosków o wypłatę do 15.04.2020 r.

Zmiana rozmiaru czcionki