Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest Jakub Rezmer – zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych email; kuba@eduodo.pl

Zmiana rozmiaru czcionki