Celem pierwszego spotkania online był przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do nabycia praktycznych umiejętności uczenia oraz warsztatowa wymiana doświadczeń. Nauczyciele rozmawiali m.in. o edukacji włączającej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, o sposobach aktywizacji uczniów, pozytywnej atmosferze nauczania, motywacji i inteligencji motywacyjnej. Podczas drugiego spotkania poruszono temat komunikacji interpersonalnej, depresji wśród dzieci i młodzieży oraz podsumowano działania w ramach współpracy polsko-czeskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki