W dniach 25- 26 października 2019 r. w Wiśle odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów projektu polsko- czeskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.

Celem projektu „ Jak uczyć”- inspiracje, wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim jest podniesienie efektywności pracy zespołowej nauczycieli, kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz pogłębianie wiedzy o tradycjach naszego pogranicza. Beneficjentem projektu jest Miasto Racibórz, a jednostką organizacyjną Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki
w Raciborzu.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.