Gra w szachy w młodym wieku rozwija umiejętności matematyczne i krytyczne myślenie. Wśród dzieci została zauważona korelacja między grą w szachy, a osiągnięciami naukowymi. Adepci królewskiej gry mają lepsze wyniki w nauce niż rówieśnicy, szczególnie w obszarach matematyki, analizy przestrzennej oraz zdolności rozumowania niewerbalnego.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.