W tym roku po raz 28 w ramach akcji „Sprzątanie świata” wyruszyliśmy sprzątać nasze najbliższe otoczenie. Każda akcja terenowa, w której uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. S. Pieczki, to pewne kroki w edukacji ekologicznej, nauka poszanowania i troski o środowisko naturalne. W tym roku hasłem przewodnim akcji było „Myślę, więc nie śmiecę!”, dlatego przed wyjściem w teren, nauczyciele przypomnieli uczniom zasady bezpiecznej i poprawnej segregacji oraz dlaczego jest to tak bardzo potrzebne. Pomocne były pogadanki w klasach o ochronie przyrody i zagrożeniu związanym z zaśmiecaniem swojego otoczenia.

Po przemyśleniach: Czy wiemy jak segregować odpady?, Czy mój dom jest ekologiczny?, uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawice rozpoczęli praktyczne działanie, czyli sprzątanie

na terenach boisk, obejścia szkoły i skweru przy sali gimnastycznej „Sokół”.

Pośród zebranych śmieci przeważały plastikowe i szklane butelki, opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe torebki oraz metalowe puszki. Potwierdziło to wcześniejsze założenia, iż niefrasobliwie zaśmiecamy środowisko przyrodnicze, bez refleksji, że wyrzucane odpady stanowią zagrożenie zarówno dla natury, jak i dla nas samych i przyszłych pokoleń, czego dowodem jest ciągle powiększająca się plastikowa wyspa na Pacyfiku, składająca się wyłącznie ze śmieci i zajmująca powierzchnię już 5 razy większą niż Polska.

Posprzątaliśmy tylko skrawek Polski, zrozumieliśmy jednak, że w tej akcji chodzi o to, by nie śmiecić i odpowiednio segregować odpady. Poprzez podjęte działanie ekologiczne być wzorem dla innych i aktywnie chronić swoje otoczenie.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki