Harmonogram pracy szkoły od 17 maja 2021 r.
Uczniowie klas 1-3 uczą się w dalszym ciągu stacjonarnie.

Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV-VIII obowiązujący od 17 maja 2021 r.:
17 maja (poniedziałek) 8a, 8b, 4a, 4b, 7a, 7b zdalnie,
6a, 6b, 5a stacjonarnie.
18 maja (wtorek) 8a, 8b, 4a, 4b, 7a, 7b zdalnie,
6a, 6b, 5a stacjonarnie.
19 maja (środa) 8a, 8b, 4a, 4b, 6b, 6a zdalnie,
7a, 7b, 5a stacjonarnie.
20 maja (czwartek) 8a, 8b, 5a, 6a, 6b zdalnie,
7a, 7b, 4a, 4b stacjonarnie.
21 maja (piątek) 8a, 8b, 5a, 6a, 6b zdalnie,
7a, 7b, 4a, 4b stacjonarnie.
24 maja (poniedziałek) 7a, 7b, 6a, 6b, 5a zdalnie
8a, 8b, 4a, 4b stacjonarnie.
25, 26, 27 maja egzamin ósmoklasisty
Uczniowie klas 1-7 mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
28 maja (piątek) 7a, 7b, 5a, 4a, 4b zdalnie,
8a, 8b, 6a, 6b stacjonarnie.
Od 30 maja wszystkie klasy uczą się stacjonarnie.

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki