Początki Szkoły Podstawowej nr 4 datowane są na wrzesień 1945 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność w budynku przy ulicy Dworskiej 2. Posiadała wówczas 7 sal lekcyjnych, w których naukę pobierało 94 uczniów. W 1955 roku szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie mieści się do chwili obecnej.Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 jest obiektem zabytkowym i od zarania służy szkolnictwu. Wybudowano go w latach 1865-66 według planów Jana Kirsteina. Łącznie z placami i wyposażeniem budynek, wzniesiony przez murarza Augusta Schrödera i cieślę Jana Wanke, kosztował 25 000 talarów. W roku 1866 uczyło się w tej „szkole średniej” (Mittelschule) 185 uczniów. Ilość uczniów wzrastała, a największa ich liczba – 275 uczyła się tutaj w 1870 roku. W roku 1877 pierwsi uczniowie szkoły zdawali matury, upoważniające do odbycia studiów politechnicznych.Wyniki matury i stosowny wniosek magistratu skłonił władze szkolne do przekształcenia szkoły z dniem 16 października 1878 roku w „wyższą szkołę mieszczańską” (Höhere Bürgerschule). Wprowadzenie do programu nauczania także łaciny, stworzyło uczniom szkoły po pięciu klasach możliwość osiągnięcia zawodu geodety, weterynarza i aptekarza. Od roku 1880 w tutejszym gmachu urządzono szkolę ludową dla chłopców. W okresie powojennym przez pewien czas w tym budynku działało Państwowe Liceum i Gimnazjum Żeńskie. Zaangażowanie nauczycieli i rodziców w życie szkoły i podjęte wspólne starania zaowocowały w dniu 15 października 2007 roku uroczystym nadaniem Szkole Podstawowej nr 4 imienia księdza Prałata Stefana Pieczki, wielkiego raciborzanina i wychowawcy młodzieży.

 

Funkcje kierownicze w szkole pełnili:

od 1945 roku p. Józef Kubica (4 lata)

 od 1949 roku p. Józef Machoczek (2 lata)

 od 1951 roku p. Józef Srokosz (17 lat)

 od 1968 roku p. Rudolf Koczwara (6 lat)

 od 1974 roku p. Krystyna Gniazdowska (10 lat)

 od 1984 roku p. Urszula Leńczyk (10 lat)

 od 1994 roku p. Anna Karapuda (10 lat)

 od 2004 roku p. Ewa Miecznikowska (nadal)

 

 

Dorota Michalicka