Dane do kontaktu z Zespołem ds. Wspierania Szkół w Zakresie Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Delegaturze w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022

 

Dane do kontaktu z Zespołem ds. Wspierania Szkół w Zakresie Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Delegaturze w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022

Członkowie zespołu Dane do kontaktu
Terminy dyżurów dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów

Grażyna Bagińska-Rojek
– zastępca Dyrektora Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. 3 Maja 27, 44-200 Rybnik
tel. (32) 4223802 wew. 124 lub (32) 6058124
g.baginska-rojek@kuratorium.katowice.pl
poniedziałek: 13.00 – 15.00

Aleksandra Derska – starszy wizytator Delegatury
w Rybniku Delegatura w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. 3 Maja 27, 44-200 Rybnik
tel. (32) 4223802 wew. 135 lub (32) 6058135
a.derska@kuratorium.katowice.pl środa: 13.00 – 15.00

Agnieszka Janiszewska-Podgórny – wizytator Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty
w Katowicach ul. 3 Maja 27, 44-200 Rybnik
tel. (32) 4223802 wew. 136 lub (32) 6058136
a.janiszewska-podgorny@kuratorium.katowice.pl wtorek: 13.00 – 15.00

Adam Kocjan – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik
tel. (32) 4210772
a.kocjan@ppprybnik.pl wtorek: 9.00 – 11.00

Mariola Kujańska – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr ul. Gwarków 14, 44-200 Rybnik
tel. 602-446-751
kujanskamariola@gmail.com poniedziałek: 11.00 – 12.00

Iwona Miler – dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Osiedle 1 Maja 16A, 44-304 Wodzisław Śląski
tel. (32) 7293242
dyrektor@podn.wodzislaw.pl czwartek: 12.00 – 14.00

Sylwia Bloch – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4A, 44-200 Rybnik
tel. (32) 4247472
kz@wom.edu.pl piątek: 12.00 – 14.00

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki