W styczniu 2022 r. ruszył w naszej szkole projekt pt. „My little big world” w ramach europejskiego programu e Twinning. W projekt zaangażowane są szkoły z Turcji, Polski, Rumunii oraz Łotwy.

Naszą  szkołę reprezentują uczniowie z klasy Va oraz V b pod kierunkiem opiekuna językowego pani Doroty Michalickiej, pod kątem nowoczesnych technologii wspierać uczniów będzie pan Arkadiusz Gałeczka.

Ważnym zadaniem tego projektu jest używanie języka angielskiego jako narzędzia komunikacji.  Nieodzownym aspektem naszej współpracy będzie  wymiana  informacji na temat zwyczajów  i kultury panującej w danym kraju, rozwijanie wrażliwości na różnorodność kulturową, zwiększanie swoich umiejętności wyrażania siebie.  Za sprawą poczty e mail, portali społecznościowych, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych/filmów oraz video/chat konferencji, uczniowie będą poznawali swoich europejskich przyjaciół – ich miasta, szkoły  i zwyczaje. Wszyscy mamy nadzieję, że nasza współpraca przerodzi się w europejską przyjaźń!!!

Wspólne działania pozwolą nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytoryczne. Koordynatorem projektu jest Marzenna Mruk-Otulak

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.