Regulamin Szkolnego Konkursu Mitologicznego pt. „ Wyprawa po złote runo…”  w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu

      Cele konkursu:

 • rozbudzanie szacunku do języka polskiego i historii;
 • sprawdzenie znajomości mitów greckich i wiedzy na temat kultury starożytnej Grecji;
 • pobudzanie do jak najlepszego wywiązywania się z trudnych zadań;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania materiałów
 • konkursowych;
 • propagowanie czytelnictwa wśród uczniów;
 • aktywizacja uczniów;
 • integracja uczniów z różnych klas .

 Organizatorzy konkursu: nauczyciel j. polskiego p. Monika Wieczorek i nauczyciel historii p. D. Michalicka

 Termin konkursu:  18 marca 2022 r.

 Zasady uczestnictwa: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.

 1. Zgłoszenia zainteresowanych uczniów przyjmują nauczyciele – p. M. Wieczorek i p. D. Michalicka.
 2. Konkurs obejmuje podstawową wiedzę z zakresu kultury starożytnej Grecji i mitologii greckiej.
 3. Konkurs ma formę pisemną – indywidualną.
 4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy – miejsca I-III.

  Zakres wiadomości i umiejętności ucznia:

 1. Czym jest mit i mitologia?
 2. Związki frazeologiczne związane z mitologią np. „ koń trojański”, „ puszka    Pandory” itp.
 3. Podstawowe pojęcia związane z mitologią np. co to jest cyklop, ambrozja, Styks, Tartar, kaduceusz, Egida itp.
 4. Czym zajmowali się bogowie greccy ?
 5. Znajomość postaci mitologicznych: Cerber, Charon, Pegaz, Minotaur, Hermes, Amaltea, Tanatos.
 6. Znajomość mitów greckich wg J. Parandowskiego:

      –  „Herakles”

      – „ Tułaczka Odyseusza”

      – „ Syzyf”

      – „ Dedal i Ikar”

      – „ Narodziny świata”

      – „ Orfeusz i Eurydyka”

 1. Znajomość mitów greckich wg W. Markowskiej:

      – „ Demeter i Kora”

      – „ Puszka Pandory”

      – „ Prometeusz”

      – „Tezeusz i Ariadna”

      – „Posejdon i Amfitryta”

     

Zadania komisji konkursowej:

–  opracowanie testu;

–  opracowanie kryteriów oceniania;

–  przeprowadzenie konkursu i ocena prac;

–  dokumentacja konkursu i sporządzenie protokołu

– wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty  zakończenia konkursu.  

                                      Regulamin opracowały D. Michalicka i M.Wieczorek

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.