W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 4 ruszyły zajęcia pozalekcyjne, które wprowadzą najmłodszych uczniów w świat robotyki i programowania. Program zajęć, opracowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, który został wprowadzony jako innowacja, zakłada zdobycie przez dzieci wiadomości i umiejętności związanych z techniką poprzez opanowanie odpowiedniego słownictwa oraz rozpoznawanie i posługiwanie się zarówno klockami, jak i prostymi maszynami (przekładnie, wielokrążki, dźwignie itp.).

Na każdych zajęciach będą budowane inne konstrukcje, inne roboty mające wykonać konkretne zadanie. Później uczniowie będą testować swoje konstrukcje, sprawdzając czy poprawnie realizują przyjęte założenia, a w razie potrzeby samodzielnie dopracują model i sterujący nim program. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej i współpracy w grupie to podstawowe cele prowadzonych zajęć. Chcemy, aby nauka przez zabawę była źródłem rozwoju kreatywności i sprawnego posługiwania się technologią komputerową, co zaowocuje w przyszłości kadrą młodych inżynierów. Ponadto innowacja powinna się zakończyć osiągnięciem nowych możliwości edukacyjnych uczestników zajęć.

Z czasem planujemy przygotować również ofertę zajęć dla uczniów klas IV-VIII.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.