Dokumenty rekrutacyjne przyszłego ucznia naszej szkoły
  • Zgłoszenie do szkoły – obwód SP4 – 2022 – 2023 / pobierz
  • Wniosek o przyjecie – spoza obwodu SP4 – 2022 – 2023 / pobierz
Deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach wspomagających
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych
Deklaracja udziału w zajęciach
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu od 18.01.2021r. zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS
Zasady postępowania w przypadku pojawienia się objawów chorobowych
Organizacja zajęć podczas pandemii
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RACIBORZU OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEIN, MZ, GIS

Rodzicu – bądź proekologiczny, nie pisz na kartkach. Jeżeli chcesz usprawiedliwić dziecko przez e-dziennik w naszej szkole, koniecznie zapoznaj się z materiałem video na naszym kanale.