Deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach wspomagających
Dokumenty rekrutacyjne przyszłego ucznia naszej szkoły
  • Zgłoszenie do szkoły – obwód SP4 / pobierz
  • Wniosek o przyjecie – spoza obwodu SP4 / pobierz
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych
Deklaracja udziału w zajęciach
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu od 18.01.2021r. zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS
Zasady postępowania w przypadku pojawienia się objawów chorobowych
Organizacja zajęć podczas pandemii

Rodzicu – bądź proekologiczny, nie pisz na kartkach. Jeżeli chcesz usprawiedliwić dziecko przez e-dziennik w naszej szkole, koniecznie zapoznaj się z materiałem video na naszym kanale.

Zmiana rozmiaru czcionki