Regulamin Szkolnego Konkursu Mitologicznego pt. „ Wyprawa po złote runo…”  w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu

 

 Cele konkursu:

rozbudzanie szacunku do języka polskiego i historii;

sprawdzenie znajomości mitów greckich i wiedzy na temat kultury starożytnej Grecji;

pobudzanie do jak najlepszego wywiązywania się z trudnych zadań;

wdrażanie do samodzielnego poszukiwania materiałów

konkursowych;

propagowanie czytelnictwa wśród uczniów;

aktywizacja uczniów;

integracja uczniów z różnych klas .

 Organizatorzy konkursu: nauczyciel j. polskiego p. Monika Wieczorek i nauczyciel historii p. D. Michalicka

 Termin konkursu:  29 kwietnia 2021 r.

 Zasady uczestnictwa: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII.

Zgłoszenia zainteresowanych uczniów przyjmują nauczyciele – p. M. Wieczorek i p. D. Michalicka.

Konkurs obejmuje podstawową wiedzę z zakresu kultury starożytnej Grecji i mitologii greckiej.

Konkurs ma formę pisemną – indywidualną.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy – miejsca I-III.

  Zakres wiadomości i umiejętności ucznia:

Czym jest mit i mitologia?

Związki frazeologiczne związane z mitologią np. „ koń trojański”, „ puszka    Pandory” itp.

Podstawowe pojęcia związane z mitologią np. co to jest cyklop, ambrozja itp.

Czym zajmowali się bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy ?

Znajomość mitów greckich wg J. Parandowskiego:

      –  „Herakles”

      – „ Tułaczka Odyseusza”

      – „ Syzyf”

      – „ Dedal i Ikar”

      – „ Narodziny świata”

      – „ Orfeusz i Eurydyka”

Znajomość mitów greckich wg W. Markowskiej:

      – „ Demeter i Kora”

      – „ Puszka Pandory”

      – „ Prometeusz”

      – „ Która najpiękniejsza”

      – „ Król Midas”

Zadania komisji konkursowej:

–  opracowanie testu;

–  opracowanie kryteriów oceniania;

–  przeprowadzenie konkursu i ocena prac;

–  dokumentacja konkursu i sporządzenie protokołu

– wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty  zakończenia konkursu.  

                                      Regulamin opracowały D. Michalicka i M.Wieczorek

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki