28.Marca 2019 roku  w Szkole Podstawowej nr 4  w Raciborzu odbyła się już piąta  edycja miejskiego konkursu z języka niemieckiego „Spielend  lernen”. Konkurs był adresowany do uczniów szkół raciborskich. Celami konkursu są:  poszerzanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą krajów obszaru niemieckojęzycznego, rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków oraz  integracja uczniów szkół podstawowych w rejonie Raciborza. Uczniowie w dwóch grupach wiekowych  oraz  w zespołach dwuosobowych  mieli za zadanie rozwiązać dwa quizy interaktywne oraz jeden  rebus językowy . W kategorii klasy 4-6 : 1 miejsce   zdobyły: drużyna z  SP nr 4 im S. Pieczki w Raciborzu ,  przygotowana przez panie Zuzannę Bednarską oraz Sabinę Ryś . 2 miejsce zdobyła drużyna z  SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu   przygotowana przez panie Beatę Lukoschek- Mucha i Patrycję Pol.   3 miejsce zdobyła drużyna z SP nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu , którą przygotowały panie: Joanna Tarnowska i Katarzyna Burger. W kategorii klas 7-8: 1 miejsce zdobyła drużyna z SP nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu , 2 miejsce otrzymała drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im K.K.Baczyńskiego w Raciborzu , przygotowana  przez panią Beatę Lukoschek-Mucha i pana Michała Kobylaka oraz 3 miejsce otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. S. Pieczki w Raciborzu. W  konkursie wzięło ogółem  udział 20 uczniów z 5  szkół raciborskich. Naszą szkołę reprezentowali w kategorii klas 4-6: Karolina Świerczek z klasy 4b oraz Michał Florek z klasy 5b. Natomiast w kategorii klas 7-8 uczennice z klasy 8c: Alicja Kalisz i Julia Gądzikiewicz. Wszyscy zawodnicy otrzymali ciekawe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, Instytut Goethego w Krakowie, Bundestag w Berlinie  oraz Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie. Dyplomy zostały ufundowane   przez dyrektora szkoły. Organizatorkami konkursu  były germanistki : pane Sabina Ryś i Zuzanna Bednarska. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu wsparła konkurs „Spielend lernen”, fundując napoje.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki