17 lutego w naszej szkole ukonstytuowała się Rada Wolontariatu. Rada Samorządu Uczniowskiego SP4 przyjęła regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza. Uczniowie klas VII i VIII poznają jego treść na lekcjach wychowawczych. Radę Wolontariatu tworzą Julia Chluba, Justyna Rzega, Patryk Głowacz. Wszelkie informacje udzielają opiekunowie SU. Praca w wolontariacie to dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.