Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego SP 4 odbędą się 25 września (piątek).  Przedstawiciele komisji wyborczej będą wchodzić do klas, rozdawać karty wyborcze
i następnie będą podchodzić do każdego ucznia z urną wyborczą. Na karcie do glosowania, kandydaci będą umieszczeni w kolejności alfabetycznej, z adnotacją dotyczącą  klasy. Każdy uczeń ma jeden głos, stawia znak X obok wybranego kandydata.  Na karcie będzie także miejsce na wpisanie opiekuna SU z grona pedagogicznego. Samorząd Uczniowski reprezentuje Rada SU składająca się z 10 osób. Rada SU spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego oraz przedstawiciela do Młodzieżowej Rady miasta. Z uwagi  na pandemię w tym roku nie będzie kampanii, plakatów wyborczych. Jedynie na gazetkach będą umieszczone listy uczniów kandydujących do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego SP 4 w kadencji 2020-2021

Lp.

Imię nazwisko

klasa

1.

Banaś Filip

VI a

2.

Bęś Ksawery

VII a

3.

Białkowska Zuzanna

IV b

4.

Farbiszewski Tymon

V a

5.

Głowacz Hanna

IV a

6.

Kardyka Agata

VIII b

7.

Kaślewicz Jakub

VIII a

8.

Kłosek Amelia

VIII b

9.

Kłosek Igor

V a

10.

Kucza Tymon

VI b

11.

Rabiniak Amelia

IV b

12.

Słoma Emilia

VI b

13.

Smok Marcin

VI a

14.

Smołka Dominik

VII b

15.

Pilch Zofia

VIII a

16.

Wojak Oliwier

IV b

 

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.