„Zdalna Szkoła+” to kolejny program, który pomoże uczniom i nauczycielom w dostępie do sprzętu niezbędnego do zdalnych lekcji. Zakup sprzętu sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za pozyskane w ramach programu pieniądze gmina przekazała uczniom naszej szkoły 4 laptopy, na których pracują uczniowie podczas zdalnego nauczania.

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.