Dzieci mieszkające poza obwodem SP4
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (złożyć w dniach 07-15 marca 2022)
2. Oświadczenie woli (złożyć w dniach 06-08 kwietnia 2022)

Dzieci mieszkające w obwodzie SP4
1. Zgłoszenie do szkoły
2. Oświadczenie woli (złożyć w dniach 06-08 kwietnia 2022)

07-15 marca 2022: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
16-18 marca 2022: komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty
05 kwietnia 2022: ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
06-08 kwietnia 2022: złożenie oświadczenia potwierdzenia woli o przyjęciu
11 kwietnia 2022: ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zarządzenie nr 1736/2022 Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym pobierz / przeczytaj

Dokumenty rekrutacyjne przyszłego ucznia naszej szkoły / przejdź

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.